93. Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö maatalouden yritysmuotoina

Tapio Tilli. 1991. AVOIN YHTIÖ, KOMMANDIITTIYHTIÖ JA OSAKEYHTIÖ MAATALOUDEN YRITYSMUOTOINA. Raportteja ja artikkeleita 93. ISBN 951-8950-01-6, ISSN 0357-7384. Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena ovat maatilatalouden perinteisten yritysmuotojen lisäksi avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö. Tutkimuksessa tuodaan esille eri yritysmuotojen yhtiö- ja vero-oikeudelliset ominaisuudet sekä niiden soveltaminen maatilatalouteen. Tämän lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan yritysmuodon muutosta ja sen mahdollisia vaikutuksia maatilatalouteen ja erityisesti metsätalouteen. Lopuksi on tehty tuloverorsitusta koskevia vertailulaskelmia.