39. Asuntojen hintakehitys ja siihen vaikuttavat tekijät

Vesa Vihriälä – Samuli Skurnik. ASUNTOJEN HINTAKEHITYS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT. Raportteja ja artikkeleita 39. ISBN 951-9083-41-3, ISSN 0357-7384. Tutkimus muodostaa osan laajemmasta vireillä olevasta projektikokonaisuudesta, jonka tavoitteena on pyrkiä selvittämään asuntomarkkinoiden taloudellisia toimintamekanismeja sekä laatia ekonometrinen asuntomarkkinamalli.