191. Assessment of the EC cyclical adjustment methodology for Finland – impact on budget balances

Janne Huovari, Signe Jauhiainen ja Antti Kekäläinen. 2017. Euroopan komission suhdannekorjausmenetelmän arviointi Suomelle – vaikutus rakenteelliseen jäämään. PTT työpapereita 191.  
 
Tiivistelmä: Tässä työpaperissa arvioimme, millaiselta Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosaston tekemä julkisen talouden rakenteellisen jäämän estimointi näyttää Suomen tapauksessa. Rakenteellinen jäämä saadaan nimellisestä jäämästä vähentämällä siitä suhdannekomponentti ja kertaluonteiset erät. Komission suhdannekorjausmenetelmässä suhdannekomponentti muodostuu rahoitusaseman puolijoustosta ja tuotantokuilusta. Raportissa tarkastellaan komission menetelmää, jotta voidaan paremmin ymmärtää siihen liittyvien oletusten vaikutuksia Suomelle. Arviot Suomen tuotantokuilusta vaihtelevat suuresti eri oletuksista riippuen – erityisesti työttömyyden trendin ja osallistumisasteen erilaisilla oletuksilla on merkitystä. Tämä vaihtelu näkyy myös suhdannekorjatussa jäämässä. Joustoarviotkin ovat herkkiä erisuuruisille tuotantokuilun estimaateille, mutta joustojen vaikutus rahoitusasemaan vaihtelevien tuotantokuiluarvioiden kautta on suhteellisen pieni. Julkisen talouden ohjausta ja arviointia koskeva säännöstö edellyttää selkeää menetelmää suhdannekorjatun jäämän arvioimiseksi. Komission menetelmä ei täytä näitä kriteerejä, joten olisi parempi pitää sitä neuvoa-antavana välineenä kuin sitovana sääntönä. 

Asiasanat: suhdannekorjattu jäämä, tuotantokuilu, julkisen talouden ohjaus 
 
Janne Huovari, Signe Jauhiainen ja Antti Kekäläinen. 2017. Assessment of the EC cyclical adjustment methodology for Finland – impact on budget balances. PTT Working Papers 191. 
 
Abstract: In this paper, we assess how the cyclical adjustment of budget balances employed by the European Commission (EC) DG ECFIN performs in the case of Finland. The CAB can be obtained from the actual budget balance-to-GDP ratio by subtracting an estimated cyclical component from it. In the EC cyclical adjustment methodology, the cyclical component is composed of the budgetary semi-elasticity and the output gap estimate. The aim of the study is to scrutinise the EC methodology to be able to better understand the implications of assumptions made about its different components within the context of Finland. The findings show that the Finnish output gap estimates vary greatly with varying assumptions, especially with the different assumptions made on the trend unemployment and the participation rate. The variation is also reflected in the CAB. The elasticity estimates are sensitive to different estimates of the output gap, but the effect of the elasticity on the CAB through varying output gaps is still relatively small. The rules regarding fiscal surveillance and governance impose a need for a robust methodology when evaluating the CAB. The EC methodology does not meet that criteria, and it would be better to ascribe it a consultative role rather than a role as a binding rule. 

Keywords: cyclical adjustment of budget balance, output gap, fiscal surveillance.