169. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2017

Holappa, V., Huovari, J., Karikallio, H. ja Lahtinen, M. 2015. ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2017. PTT työpapereita 169. 50 s. ISBN 978-952-224-167-2 (painettu), ISSN 1455-4623 (painettu), ISBN 978-952-224-1689 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan asuntomarkkinoiden kehitystä alueittain vuosina 2015–2017. Asuntojen hintaennusteen mukaan vuonna 2015 asuntojen hinnat laskevat koko maassa 0,7 %. Alueelliset erot hintakehityksessä ovat keskimääräistä pienemmät. Hinnat laskevat myös Helsingissä, missä asuntojen arvo suhteessa kotitalouksien tuloihin on poikkeuksellisen korkea. Omistusasuminen on jo kuudetta vuotta peräkkäin poikkeuksellisen halpaa suhteessa vuokra-asumiseen. Heikko talouskasvu ja suuri epävarmuus työpaikasta lisäävät vuokra-asuntojen kysyntää, minkä seurauksena vuokrat jatkavat nousuaan. Vuokrat nousevat koko maassa keskimäärin 2 %. Makrotaloudelliseen ympäristöön ja osin myös asuntomarkkinoihin kohdistuu kuitenkin merkittäviä riskejä, joten suuret muutokset asuntomarkkinoilla ovat vuosien 2016 ja 2017 aikana tavanomaista todennäköisempiä.  Tämänvuotisen asuntomarkkinakatsauksen politiikkateemana on kaupungistuminen. Teemaa käsitellään sekä muuttoliikkeen että kaupungeilta ja valtiolta tarvittavien toimenpiteiden näkökulmasta.

Asiasanat: Asuntomarkkinat, ennuste, asuntosijoittaminen, asuntojen hinnat, asuntojen vuokrat. 
 
Holappa, V., Huovari, J., Karikallio, H. ja Lahtinen, M. 2015. DEVELOPMENT OF REGIONAL HOUSING MARKETS TO 2017. PTT Working Papers 169. .50 p. ISBN 978-952-224-167-2 (printed), ISSN 1455-4623 (printed), ISBN 978-952-224-168-9 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: This working paper presents an overview of the current state of the Finnish housing and rental markets. Moreover, the paper provides a forecast of the development of Finnish housing prices and rents for 2015-2017. The forecast is based both on descriptive analysis and a linear econometric forecasting model, which are used to relate the housing prices and rents to macroeconomic fundamentals of the Finnish economy.   PTT forecasts a decrease 0.7 per cent for housing prices and an increase 2 per cent for rents in 2014. The demand for owner-occupied housing is supported by low interest rates. At the same time, however, continuing sluggish income growth and high unemployment uncertainty will set a barrier to the growth potential of housing prices. The regional price differences will remain relatively low. The price development in the rest of the country is lower relative to that of the largest cities.

Keywords: Housing markets, forecast, housing price, housing rents