156. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2016

Alho, E., Holappa, V., Lahtinen, M., Pakarinen, S. 2014. ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016. PTT työpapereita 156. 60 s. ISBN 978-952-224-139-9 (nid), ISSN 1455-4623 (nid), ISBN 978-952-224-140-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan asuntomarkkinoiden kehitystä alueittain vuosina 2014–2016. Asuntojen hintaennusteen mukaan vuonna 2014 asuntojen hinnat nousevat koko maassa 2,5 %. Alueelliset erot hintakehityksessä ovat huomattavat. Hintajohtajana jatkaa Helsinki, jossa asuntojen arvo suhteessa kotitalouksien tuloihin on poikkeuksellisen korkea. Omistusasuminen on jo viidettä vuotta peräkkäin poikkeuksellisen halpaa suhteessa vuokra-asumiseen. Tämä osaltaan hillitsee vuokrien nousua, ja vapaarahoitteisten asuntojen uusien vuokrasopimusten vuokrat kallistuvat vastoin aiempia vuosia vähemmän kuin asuntojen hinnat eli 2,0 %. Makrotaloudelliseen ympäristöön ja osin myös asuntomarkkinoihin kohdistuu kuitenkin merkittäviä riskejä, joten suuret muutokset asuntomarkkinoilla ovat vuosien 2015 ja 2016 aikana tavanomaista todennäköisempiä.  Tämänvuotisen asuntomarkkinakatsauksen politiikkateemoja ovat velkaantumisen alueelliset erot ja hallituksen rakennepoliittisen ohjelman asuntopoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi. Kotitalouksien velkaantuminen keskittyy tietyille alueille, mutta velan suhde tuloihin on merkittävän korkea vain muutamilla alueilla. Rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteiden vaikutus asuntomarkkinoiden kehitykseen ja sitä kautta kestävyysvajeeseen on osin varsin rajallinen.

 Asiasanat: Asuntomarkkinat, ennuste, asuntosijoittaminen, asuntojen hinnat, asuntojen vuokrat. 
 
Alho, E., Holappa, V., Lahtinen, M., Pakarinen, S. 2014. DEVELOPMENT OF REGIONAL HOUSING MARKETS TO 2016. Working Papers 156. 60 p.

Abstract: This working paper presents an overview of the current state of the Finnish housing and rental markets. Moreover, the paper provides a forecast of the development of Finnish housing prices and rents for 2014-2016. The forecast is based both on       descriptive analysis and a simple econometric forecasting model, which are used to relate the housing prices and rents to macroeconomic fundamentals of the Finnish economy.   PTT forecasts an increase 2.5 per cent for housing prices and an increase 2.0 per cent for rents in 2014. The demand for owner-occupied housing is supported by low interest rates and diminishing unemployment uncertainty. At the same time, however, continuing sluggish income growth will set a barrier to the growth potential of housing prices. The regional price differences will remain substantial. The price development in the rest of the country is lower relative to that of the Helsinki metropolitan area.

Key words: Housing markets, forecast, housing price, housing rents.