86. Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2009

JANNE HUOVARI – PETRI MÄKI-FRÄNTI – RAIJA VOLK. 2006. ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2009. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 86. 24 s. ISBN 952-5594-36-X (NID), ISBN 952-5594-37-8 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF). 
 
Tiivistelmä. Tässä työpaperissa esitellään PTT:n alueellinen asuntomarkkinaennuste vuosille 2007-2009 ja ennustemalleihin tehty päivitys. Ennusteen mukaan koko maan tasolla asuntojen hinnat nousevat vuositasolla nimellisesti vajaan kaksi prosenttia vuosina 2007-2009. Hintojen nousuvauhdissa ei olisi suuria eroja maan eri osien välillä. Myös rakentamisen ennustetaan jatkuvan korkealla tasolla.  
 
Avainsanat: Asuntomarkkinat, ennuste, asuntokanta, asuntorakentaminen, asuntojen hinnat. 
 
JANNE HUOVARI – PETRI MÄKI-FRÄNTI – RAIJA VOLK. 2006.  DEVELOPMENT OF REGIONAL HOUSING MARKETS TILL 2009. Pellervo Economic Research Institute No. 86. 24 p. ISBN 952-5594-36-X (NID), ISBN 952-559437-8 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF). 
 
Abstract. The paper presents PTTs regional housing markets forecast for years 2007-2009 together with updated forecast models. According to model, the growth in housing prices will settle down in the whole country at approximately two percent per year in 2007-2009. There is no significant differences between the price developments between the different areas of the country. Also construction activity is forecasted to stay high.  
 
Keywords: Housing markets, forecast, housing stock, housing construction, housing price.