64. Alueelliset tulo- ja hyvinvointierot Suomessa

Harri Lahdenperä. 1987. ALUEELLISET TULO- JA HYVINVOINTIEROT SUOMESSA. Raportteja ja artikkeleita 64. ISBN 951-9083-71-5, ISSN 0357-7384. Tämä tutkimus liittyy osana Osuuspankkijärjestön aloitteesta eri tutkimuslaitoksissa toteutettuun tulonjakokysymyksiä monipuolisesti selvitelleeseen tutkimusprojektiin. Tämän raportin aiheena on alueellinen tulonjakautuma. Alueellisia tuloeroja on maassamme tutkittu suhteellisen vähän. Kuitenkin niillä on mm. aluepolitiikan kannalta huomattava merkitys. Lahdenperä on tutkimut sekä alueellisten tuloerojen suuruutta läänien välillä ja läänin sisällä että myös tuloerojen tasoittumista verotuksen ja tulonsiirtojen kautta. Edelleen kiinnostuksen kohteena ovat alueellisia tuloeroja aiheuttavat tekijät sekä toisaalta tuloerojen vaikutus taloudellisen toiminnan keskittymiseen ja muuttoliikkeeseen.