40. Adoption of Agroforestry – A Decision Making Problem of the Tanzanian Peasants

Kauko Koljonen. ADOPTION OF AGROFORESTRY – A DECISION MAKING PROBLEM OF THE TANZANIAN PEASANTS. Raportteja ja artikkeleita 40. ISBN 951-9083-42-1, ISSN 0357-7384. Agroforestryllä pyritään hyödyntämään tehokkaasti maan eri kerrosten ravinteita ja kosteutta. Tutkimuksessa tarkasteltava menetelmä agroforestry tarkoittaa puu- ja peltokasvien kasvattamista samalla maa-alueella. Joitakin puulajeista käytetään mm. poltto- ja rakennuspuuksi, niiiden lehdet voivat kelvata karjan rehuksi, toisten lajien hedelmät ovat hyvää ravintoa ihmisille tai eläimille. Peltokasvit voivat olla yksi- tai monivuotisia. Puu- ja peltokasveja voidaan kasvattaa pellossa peräkkäin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan näiden kahden kasviryhmän samanaikaista viljelyä.