5. Aasia ja metsäteollisuus – Aasia metsäteollisuustuotteiden markkina- ja tuotantoalueena ja talouskriisin vaikutukset

TILLI, T. 1998. AASIA JA METSÄTEOLLISUUS – Aasia metsäteollisuustuotteiden markkina- ja tuotantoalueena ja talouskriisin vaikutukset. Pellervon taloudellisen tutkimus­laitoksen työpapereita No 5 (Huhtikuu 1998). 46 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki). ISBN 951-8950-77-6, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Aasiasta on muodostunut merkittävä metsäteollisuustuotteiden markkina­alue, jossa tuotteiden kulutus ja tuotanto kasvavat nopeasti. Aasia ei ole metsäteollisuustuottei­den osalla omavarainen, vaan se joutuu tuomaan tuotteita sekä Pohjois-Amerikasta että Euroo­pasta. Aasian talouskriisi vähentää metsäteollisuustuotteiden vientiä Aasiaan, jolloin metsäteol­lisuustuotteiden tarjonta lisääntyy Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Merkittävää ylitarjontaa ei ole kuitenkaan odotettavissa, koska myös kulutuksen oletetaan lisääntyvän. Määrällisten vaikutusten sijaan Aasian talouskriisi aiheuttaa hintaepävarmuutta johtuen kriisin kestoon ja mahdolliseen laajentumisen liittyvästä epätietoisuudesta. Pidemmällä tähtäimellä kriisillä on nähtävissä myös positiivisia vaikutuksia. Talouskriisi viivästyttää uuden tuotantokapasiteetin rakentamista Aasiaan, joka merkitsee nettotuontitarpeen lisääntymistä. Kriisi tarjoaa myös oivan mahdollisuuden päästä osakkaiksi aasialaisin metsäyhtiöihin ja sitä kautta osalliseksi metsäteollisuustuotteiden tuotantoon Aasiassa.

Avainsanat: Aasian raakapuu-ja metsäteollisuustuotemarkkinat, Aasian talouskriisi

TILLI, T. 1998. ASIAN FOREST INDUSTRY – Asian as a market and production area of forest industry and the effects of Asian economic crisis. Pellervo Economic Research In­stitute Working Papers, No. 5 (1998). 46 p. (Pellervo Econornic Research Institute PTT, Eeri­kinkatu 28 A, FIN 00180 Helsinki). ISBN 951-8950-77-6, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: Asia has become an important market area of forest industry products. In Asia, both consumption and production are growing rapidly. Asia is not self-sufficient regarding forest industry products or roundwood and Asia is a net importer of forest products mainly from North America and Europe. The Asian economic crisis cuts the export of forest products to Asia. This causes the supply of these products to increase in North America and Europe. However, no significant oversupply is expected in these areas, as consumption of forest pro­ducts is expected to increase. Instead of quantity effects, the Asian economic crisis creates price uncertainty due to the unknown length of the crisis and uncertainty about how the crisis will expand outside the 'tiger economies'. In a longer run, the crisis may also have positive effects from the European producers' point of view. The economic crisis delays plans för new pro­duction capacity in Asia. This as such implies larger net import needs of forest products. Asian crisis offers also an opportunity for non-Asian forest industry companies to obtain ownership in the Asian forest companies.

Keywords: Asian markets for roundwood and forest industry products, Asian economic crisis