22017. PTT Policy Brief 2/2017: Asumistukien merkitys erityisesti pienituloisille kotitalouksille suuri

PTT:n Policy Brief -sarjan julkaisussa 2/2017 tarkastellaan Suomen asumistukijärjestelmää kirjallisuus- ja tilastokatsauksen, asiantuntijahaastatteluiden ja vuokralaiskyselyn pohjalta. Kyselytutkimus suunnattiin vuokralla asuville kotitalouksille. Kyselyyn vastasi 1020 henkilöä. Nykyisen asumistukijärjestelmän merkitys on pienituloisille kotitalouksille suuri – asumistuki kattaa pienituloisilla usein jopa 50 prosenttia vuokrista ja muodostaa ison osan tuloista.

Asumistuen kriteerit nähtiin kyselyssä läpinäkyvinä – selkeät jakoperusteet takaavat sen, että tuki kohdistuu sitä tarvitseville.

Tuettujen asuntojen osalta tukien läpinäkyvyys on heikompaa. Kelan maksamien asumisen tukien määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tukea maksetaan paljon erityisesti työttömille ja tukea maksetaan myös pitkään.

Policy Brief perustuu PTT:n tutkimusraporttiin numero 257.