”Jouluvaloa” Perttu Pyykkönen

Kotieläintilojen tilanne on ollut hyvin hankala koko
vuoden. Kustannukset ovat pysytelleet korkeina. Vaikka tuottajahinnat ovat
nousseet, ei nousu ole ollut riittävä korjaamaan pitkään jatkunutta heikkoa
kannattavuutta.

Kustannuskriisissä on pääosin kyse hintatasosta, mutta
kyllä tänä vuonna on ollut myös olosuhteisiin liittyviä tekijöitä, jotka ovat
lisänneet kustannuspaineita.

Korjuuolot olivat paikoin erittäin
hankalat. Tämä näkyi muun muassa kohonneina kuivauskustannuksina, puimatta
jääneenä viljana, korjaamatta jääneenä säilörehuna ja pisteenä iin päälle
levittämättä jääneenä lantana. Kotieläintiloilla kaikki tämä tuntuu sekä
tuotannossa rehun laadun kautta ja myös lisääntyneenä rehun ostotarpeena.

Ehdottomasti hankalin on tilanne ollut sianlihantuotannossa.
Rehukustannuksen osuus on suuri, ja varsinkin hiljattain investoineiden tilojen
asema on ollut vaikea. Kun kustannuskriisi on vaivannut jo pitkään ja otetaan
huomioon myös politiikkamuutokset, ei tarvitse ihmetellä tuotannon selvää
vähentymistä.

Kriisi ei kuitenkaan ole pelkästään suomalainen ongelma. Se
on koetellut koko Eurooppaa. Tarjonta pienenee muuallakin. Markkinoiden pitäisi
tällöin korjaantua niin, että hintataso nousee. Näin on selvästi käynytkin.
Yleisen taloustilanteen heikentyminen lisää kuitenkin epävarmuutta kysyntään ja
erityisesti lisäarvotuotteiden kysyntään.

Maitosektorilla tilanne on
ollut lihasektoria parempi meillä Suomessa. Tuoreimmat uutiset kertovat myös,
että jatkossakin pärjätään eurooppalaisessa kilpailussa varsin hyvin.
Maitotuotemarkkinoiden suuri haaste on lisäarvotuotteiden kysynnän
säilyminen.

Toinen iso kysymys, jonka ratkaisu vähentäisi huomattavasti
epävarmuutta tulevaisuudesta, olisi kansallisen tuen maksuperusteista
päättäminen maitokiintiöiden lakatessa. Asiasta päättäminen on pääasiassa omissa
käsissämme, joten toivottavasti siinä päästään kaikkia osapuolia tyydyttävään
ratkaisuun mahdollisimman pian. Edellytykset asiasta päättämiselle ovat varmasti
olemassa.

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen on myös työn alla.
Aikataulu tiukkenee kuitenkin koko ajan. Ehdotus sisältää joitakin uhkakuvia
Suomen näkökulmasta, mutta edellytykset Suomen maatalouden edut tyydyttävällä
tavalla huomioon ottavalle ratkaisulle ovat siinäkin olemassa.

Politiikka
luo kuitenkin vain reunaehdot. Viime kädessä maatalouden kannattavuus ja
tulevaisuus on kiinni markkinoista. Positiivisia merkkejä on näköpiirissä.
Pahitteeksi ei olisi, että signaalit vahvistuisivat.

Joulu on myös valon
juhla. Haasteita maatalouden kannattavuuden suhteen riittää varmasti
jatkossakin. Markkinoiden on kuitenkin pakko toimia siten, että ensi vuosi on
valoisampi myös kotieläintiloilla. Jos ei ole, niin sitten pitää kyllä jo
epäileväisimmänkin Tuomaan ottaa huomioon se mahdollisuus, että markkinoilla ei
kaikki ole niin kuin pitää.

 

Blogi on julakistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n talosututka -palstalla