”Joku muu” Tapani Yrjölä

Maatalouden kannattavuusongelmiin on vuosien mittaan
esitetty monenlaisia ratkaisuja. Yksi selkeimmistä on paremman hinnan saaminen
tuotteista. Tähän ongelmaan yhtenä ratkaisuna on esitetty erilaisia versioita
lyhyistä tarjontaketjuista.

Selkokielellä lyhyet tarjontaketjut
tarkoittavat sitä, että jätetään yksi tai useampi osa tavanomaisesta ketjusta
väliin. Pisimmälle vietynä siis kuluttajat ostavat ruokaa suoraan
tuottajilta.

Monennäköistä suoramyyntiä on kokeiltu. Toisaalla on hieman
surullisen näköisiä maatilatoreja valtateiden varrella, toisaalla taas hienoja
maatilamyymälöitä. Toisaalla kannattavuusongelmiin on tullut merkittävää apua.
Pahimmillaan ongelmat ovat vain pahentuneet, kun lisäpanostuksella ei olekaan
saatu lisää tuottoa.

Tuottajien ja kuluttajien kanssa asiasta
keskustellessa käy selvästi ilmi, että kiinnostusta erilaisiin lyhyisiin
tarjontaketjuihin on molemmilla suunnilla. Tuottajien ja kuluttajien asenteissa
on kuitenkin myös eroja. Tuottajat suhtautuvat lyhyiden ketjujen toimivuuteen
selvästi epäilevämmin kuin kuluttajat. Lisäksi vaikuttaa, että kuluttajista
löytyy enemmän ihmisiä, jotka voisivat itse toimia aktiivisesti lyhyiden
ketjujen eteenpäin viemisessä.

Tuottajien asenteisiin vaikuttaa
epäilemättä tieto, tai tuntuma, siitä, että monin paikoin kokemukset ovat olleet
huonoja. Kuluttajille suoramyynti näyttää helposti paljon kauniimmalta.
Epäonnistumiset eivät näy kuluttajille.

Tämän hetken trendi on kuitenkin
selkeästi se, että lähiruoka ja luonnollinen ruoka kiinnostavat kuluttajia koko
ajan enemmän ja enemmän. Tähän kysyntään on tarpeen myös vastata.

Monet
tuottajat olisivatkin valmiita toimimaan tavarantoimittajina, mutta varsinaisen
toiminnan pyörittämiseen tarvittaisiin se kuuluisa joku muu. Jonkun muun
löytäminen voi olla aika hankalaa. Mutta hänelle on selkeä tarve. Jos tuottaja
ei koe, että hänellä on tarvittavia resursseja menestyksekkääseen toimintaan,
kannattaa hänen etsiä joku muu, joka auttaa ongelmakohdissa.

Joku muu voi
löytyä omasta itsestä. Joku muu voi löytyä myös toisista viljelijöistä, tai
yhteistyöstä muiden viljelijöiden kanssa. Mutta yhtä hyvin joku muu voi olla
kuluttaja, tai tuottajien ja kuluttajien yhteenliittymä. Jonkun muun etsinnässä
kannattaa olla avoimin mielin.

 

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 8.4.2013