Jättien rakenteet murroksessa

Heikosta kannattavuudesta kärsinyt paperintuotanto Euroopassa on johtanut aika ajoin spekulaatioihin erilaisista yritysten fuusioitumishankkeista.

Esimerkiksi UPM:n ja Norske Skogin on useaan otteeseen arveltu yhdistävän paperiliiketoimintojaan 2000-luvulla. Myös Stora Enso on saanut osansa huhuista. Muutama vuosi sitten sen uumoiltiin suunnittelevan sanomalehtipaperin fuusiota Norske Skogin ja Holmenin kanssa.

Tähän päivään mennessä paperimarkkinoiden yhdistyminen on vielä toteutettu muunlaisilla yritysjärjestelyillä.

Tällä kertaa huhut vellovat UPM:n ja Stora Enson yllä. Muun muassa parin viikon takaisessa Handelsbankenin analyysissä tuotiin esille mahdollinen yhteisyrityksen perustaminen yhtiöiden Euroopan paperiliiketoimintojen osalta. Pankki myös rukkasi myöhemmin molempien yhtiöiden pörssiosakkeiden tavoitehintoja reilusti ylöspäin.

Vallitsevat spekulaatiot eivät ole tuulesta temmatut. UPM on korostanut jo pitkään tarvetta purkaa paperintuotannon ylikapasiteettia Euroopassa. Strategiaa on toteutettu esimerkiksi Myllykoski-kaupalla. Stora Enson Printing and Reading -paperiyksikkö pystyi tekemään jonkinlaista tulosta vielä viime vuonna, mutta tänä vuonna sekin on vajonnut tappiolliseksi. Paperintuotannon ahdinko näyttää vain syventyneen.

Ajatus yhteisyrityksestä nousi keskusteluihin jo aiemmin tänä vuonna, kun sekä Stora Enso että UPM ilmoittivat vuoroin omista yrityksen sisäisistä rakennejärjestelyistä. Järjestelyjä korostettiin ensi sijassa liiketoimintarakenteiden yksinkertaistamisella ja läpinäkyvyyden lisäämisellä. Rohkeimmat nostivat ajatuksen tulevista järeämmistä toimenpiteistä jo tuolloin.

Kummankin yhtiön strategiassa korostuu painopisteen siirtäminen kasvaviin markkinoihin. Selkeimmän viestin tästä antoi UPM, joka eriytti Euroopan ja Aasian paperiliiketoiminnat toisistaan.

Metsäteollisuus Euroopassa puolestaan keskittyy entistä enemmän sellu- ja paperitehtaiden sekä sahojen muodostamiin rykelmiin. Stora Enso ilmoitti yhdistävänsä samaan divisioonaan puutuote- ja paperiliiketoiminnat, joihin lukeutuu myös integraattien selluntuotanto. UPM on jo aiemmin ilmoittanut strategiakseen keskittää sahatavaran tuotantonsa omien sellu- ja paperi-integraattien yhteyteen.

Nyt jos yhtiöt päätyisivät yhdistämään paperintuotannon, seuraisi mielenkiintoinen tilanne yhteisomistuksessa olevan paperitehtaan sulkemisesta. Kuinka nimittäin kävisi tilanteessa, jossa suljettavan paperitehtaan kupeeseen jäisi toisen yhtiön omistama sellulaitos ja saha? Kun kolmiosta yksi linkki murtuu, siitä seuraa väistämättä vaikutuksia myös muihin toimintoihin.

Vaihtoehtona voisikin olla se, että yhdistämisen ulkopuolelle jätettäisiin yritysten paperitehtaista ne, joiden vieressä on sellutehdas. Tällöin pääosa yhteisyrityksestä koostuisi Suomen ulkopuolisista tehtaista.

Olisiko tämä kuitenkaan riittävä järjestely saavuttaakseen haluttuja hyötyjä? Fuusion hyväksyntä EU:n kilpailuviranomaisilta ainakin helpottuisi.

Blogi on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 25.9.2013.