”Investointien rahoitus turvattava”, Perttu Pyykkönen

                                     Maaseudun Tulevaisuus / PTT:n taloustutka 28.6.2010

Uudella hallituksella on paljon haasteita. Maatalouspoliittisesta näkökulmasta seuraavalla eli ensi kevään vaalien jälkeisellä hallituksella on kuitenkin vielä paljon suurempia haasteita edessään.

EU:n maatalouspolitiikassa lähes kaikki palikat ovat tai ainakin laitetaan levälleen. Vuoden 2013 jälkeiseen maatalouspolitiikkaan on ladattu paljon erilaisia odotuksia, joiden yhteensovittaminen on erittäin hankalaa. Suomen maatalouden oikeudenmukaisesta kohtelusta huolehtiminen vaatii paljon ja kovaa työtä.

EU:n maatalouspolitiikan ja sen muutosten keskeinen periaate on parin viime vuosikymmenen ajan ollut tuen irrottaminen tuotannosta. Näin on tehty, jotta kilpailu tuotemarkkinoilla ei vääristyisi. Samalla tuki on kuitenkin sidottu tuotantopanoksiin ja pääasiassa maahan, josta siitäkin aiheutuu omat ongelmansa.

Suomen oloissa tuen tuotannosta irrottaminen aiheuttaa paljon muuta Eurooppaa enemmän hankaluuksia muun muassa yrittämismotivaatiolle. Sen takia Suomessa on pyritty säilyttämään tuotantosidonnaisia elementtejä ja kansallisten tukien osalta jossain määrin onnistuttukin. EU:n painostus kuitenkin aiheutti sen, että sika- ja siipikarjataloudessa tuki on käytännössä irrotettu tuotannosta.

Kun lihamarkkinatilanne on ollut hankala, on ollut erittäin vaikea löytää kannattavia perusteita pitkän aikavälin tuotantotarpeita tyydyttäville investoinneille. Investointeja kuitenkin tarvitaan, ja sen takia näiden tulotukiratkaisujen jälkeen investointituen merkitys korostuu myös sika- ja siipikarjataloudessa. Tulotukien varaan kun ei enää voi laajentaa.

Hyvä puoli asiassa on se, että EU:n politiikkamyllerryksissä investointien tukeminen lienee yksi ongelmattomimmista osa-alueista. Sen perustelu eli kilpailukyvyn parantaminen ja tuottavuuden kohottaminen on kaikkialla sama. Toki EU:n budjetti asettaa omia rajoituksiaan osarahoitukselle, mutta sitä voidaan täydentää kansallisin varoin.

Tähän asti Suomessa on ollut rahoituksen riittävyyden suhteen varsin hyvä tilanne. Osittain se perustuu Makeraan tehtyihin siirtoihin mutta vahvasti myös siihen, että maatalouden heikentyneen kannattavuuden takia investointihankkeet ovat olleet vähän jäissä.

Huono puoli asiassa on se, että pitkällä aikavälillä Makeran rahoitustilanne näyttää kuitenkin hankalalta. Sen takia tulevan hallituksen yksi suuri haaste on turvata tavalla tai toisella maatalouden investoinnit pitämällä huolta riittävän kannustavasta investointituesta. Sen ei pitäisi olla mahdotonta, koska se on välttämätöntä.

Perttu Pyykkönen