””Infra oy” toisi merkittäviä säästöjä liikennemenoihin”, Pasi Holm, 23.11.2009

Valtio on toteuttanut kaksi moottoritieosuutta Järvenpää–Lahti ja Lohja–Muurla elinkaarimallien avulla. Näissä elinkaarimalleissa tieosuus on tehty yksityisen hankeyhtiön toteuttamana laajana palvelukokonaisuutena, johon on kuulunut suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja rahoitus. Valtio ei ole osallistut väylien rakennusaikana kustannuksiin pienehköjä suunnittelukustannuksia lukuun ottamatta, vaan on maksanut hankeen jälkikäteisinä palvelumaksuina noin 25–30 sopimusvuoden aikana.

Elinkaarimallilla toteutetun Lohja–Muurla-moottoritien rakennuskustannukset olivat noin 250 miljoonaa euroa ja sopimusvaltuus (yhteenlasketut palvelumaksut) oli noin 650 miljoonaa euroa. Arvioiden mukaan huolto-, ylläpito- ja peruskorjauskustannukset ovat noin 100 miljoonaa euroa ja pääoma- ja korkokustannukset noin 300 miljoonaa euroa.

Valtion näkökulmasta rahoituskustannukset ovat saattaneet nousta hankkeissa tarpeettoman suuriksi, koska valtio saa rahoitusmarkkinoilta rahoitusta aina matalammalla korolla kuin yksityiset sijoittajat. Kolmenkymmenen vuoden 250 miljoonan euron tasaerälainassa koron lasku prosenttiyksiköllä merkitsee 50 miljoonan euron säästöjä korkokustannuksissa.

Valtion aktiivisempi osallistuminen yhteistyökumppanina elinkaarimallien rahoituksen alentaisi valtion kustannuksia. Valtion instrumenttina voisi olla Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön alaisuuteen perustettava yritys ”Infra oy”. Se voisi olla valtion osapuoli elinkaarimalleilla toteutettavien tie- ja liikenneväylähankkeiden rahoituksessa.

Valtion ”Infra oy” olisi tie- ja liikenneinvestointien rahoituksen tekninen toteuttaja. Rahoitettavista tie- ja liikennehankkeista sekä niiden rahoituksesta päättäisi eduskunta. Valtion ”Infra oy” saisi pääosan rahoituksestaan hankekohtaisina menokehykseen kuuluvina määrärahoina valtion talousarviosta tai menokehyksen ulkopuolisena valtion sisäisenä lainana Valtiokonttorista. Yksityiset rahoittajat voisivat, kuten nykyisin, osallistua rahoituskonsortioihin tapauskohtaisesti sovittavalla rahoituksella.