”Inflaation paluu?” Janne Huovari, 1.10.2007

                                                  MAASEUDUN TULEVAISUUS/PTT:N TALOUSTUTKA

Inflaatio on palannut vauhdilla takaisin talouden uhkakuvaksi. Puheet ruuan hintojen rajusta noususta, kovat palkankorotukset ja huolet työvoiman riittävyydestä ovat viimeistään herättäneet huolen kuluttajahintojen yleisestä noususta.

Ruuan ja työn hinnat ovat oikeastaan vasta viimeisiä hintoja, jotka ovat nousseet. Ovathan öljyn hinta ja monien teollisuuden raaka-aineiden hinnat kohonneet jo pitempään.

Ne eivät kuitenkaan vielä aiheuttaneet inflaation kiihtymistä. Itse asiassa viime vuosina onkin ihmetelty, miksei niiden kallistuminen ole vaikuttanut kulutustuotteiden hintoihin samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Maailmantaloudessa on kuitenkin ollut vahvoja tekijöitä, jotka ovat hillinneet hintapaineita kovasta talouskasvusta ja raaka-aineiden kallistumisesta huolimatta. Maailmankaupan ja työvoiman tarjonnan kasvu, tieto- ja tietoliikenneteknologian murros ja maataloustuotteiden ylituotanto ovat tärkeimmät syyt, miksi hintojen nousu on pysynyt varsin maltillisena.

Maailmankaupan lisääntynyt vapaus ja erityisesti Kiinan voimakas mukaantulo suurella määrällä halpaa työvoimaa ovat kiristäneet kilpailua. Kun yhä suurempi osa kulutustavaroista tuotetaan Kiinassa, kustannuspaineiden siirtäminen kuluttajille on vaikeutunut.

Samanaikainen teknologian murros on tuonut markkinoille tuotteita ja palveluita, joiden hinnat ovat laskeneet nopeasti. Tietokoneiden, matkapuhelimien ja muun elektroniikan hintojen lasku on viime vuosina ollut varsin nopeaa.

Lisäksi tietotekniikan käyttö muiden tuotteiden tuotannossa on parantanut koko talouden tuottavuuden kasvua ja sitä kautta hillinnyt hintapaineita.

Kiinan kasvu on kuitenkin tarjonnan lisäksi kasvattanut myös kysyntää. Ensin öljyn ja muiden raaka-aineiden ja nyt myös maataloustuotteiden ja jopa työn. Vielä hetki aikaa sitten Kiinan loputtomalta näyttänyt halvan työvoiman tarjonta ei enää näytä yhtä loputtomalta. Myös Kiinassa alkaa olla pulaa osaavasta työvoimasta ja sen hinta nousee nopeasti.

Onko nyt sitten uhkana paluu uudelleen nopeamman inflaation aikaan?

Poikkeuksellisen suotuisa aika on luultavasti takanapäin, mutta monet meillä nyt inflaatiota nostaneet tekijät jäänevät kuitenkin tilapäisiksi.

Useiden raaka-aineiden tuotannon kasvattaminen, esimerkiksi kaivosten avaaminen, vaatii suhteellisen pitkän ajan ja tuotantoa ei pystytty kasvattamaan yhtä nopeasti kun mitä kysyntä kasvoi. Tuotannon kasvun ottaessa kiinni kysynnän kasvua, osalla teollisuuden raaka-aineista hinnat ovatkin kääntyneet jo selvään laskuun.

Myös maataloustuotteiden osalta kovin hintojen nousu saattaa jäädä melko lyhyeksi. Suuri osa hintojen noususta johtuu poikkeuksellisista sääoloista. Myös Kiinan ja biopolttoaineiden aiheuttamaan kysynnän kasvuun pystytään vielä vastaamaan tuotantoa lisäämällä ja tehostamalla. Viime vuosinahan maataloustuotantoa on ennemminkin pyritty rajoittamaan kuin kasvattamaan.

Kotimaiset palkankorotukset ovat toki viime vuosia selvästi suurempia, mutta meillä onkin ollut muutaman todella matalien palkankorotusten vuosi. Nyt tehtyjen korotusten ei vielä pitäisi saada inflaatiota laukkaamaan.