Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimintaa

Ilmastonmuutos on viimein otettu tosissaan. Sen kieltäjiä ei ole enää yhtä paljon kuin vaikka kuusi vuotta sitten Kööpenhaminan ilmastokokouksen aikaan.

Ilmastonmuutosta ennustavat mallit ovat tarkentuneet huomattavasti. Erityyppiset lähestymistavat tuottavat nykyisin hyvin samantyyppisen tulevaisuudenkuvan, valitettavasti.

Ennusteiden mukaan ihmiskunnan tulevaisuus on täynnä haasteita. Jos kelkkaa ei saada käännettyä, nykyiset alle kymmenvuotiaat voivat nähdä maapallon, jolla nykyinen elintaso on vain harvojen saavutettavissa.

Pariisin ilmastokokouksessa on mahdollista tehdä historiaa, saavuttaa kunnianhimoinen ilmastosopimus ja kääntää maapallon tulevaisuudennäkymät parempaan.

Miksi tätä sopimusta tarvitaan ja miksi ilmastonmuutoksen estämisestä kiinnostuneiden yksilöiden ja yritysten toimet eivät riitä?

Asenteiden muutos vaikuttaa toki käyttäytymiseen vähitellen niin, että yhä useammat ottavat ilmastovaikutukset huomioon arkisissa ostopäätöksissään.

Kuluttajien vaatimukset ja valinnat vaikuttavat myös yritysten toimintaan, jos ympäristöystävällisellä toiminnalla alkaa olla markkinointiarvoa ja jos on riski, että yritysvastuun laiminlyöminen tuo roppakaupalla huonoa julkisuutta.

Muutos kulutustottumuksissa ja sitä kautta yritysten toiminnassa tapahtuu kuitenkin maapallon tulevaisuuden kannalta aivan liian hitaasti. Tarvitaan poliittista ohjausta ja mahdollisimman kattavia kansainvälisiä sopimuksia, joilla saadaan kaikki ilmastonmuutosta hillitsevät keinot käyttöön.

Keskeinen syy kansainvälisen ilmastopolitiikan tarpeelle on, että ilmakehä on meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Yksilöt ja yritykset tekevät ratkaisut oman toimintansa lähtökohdista. Erityisesti yritykset pyrkivät maksimoimaan voittoaan. Tämä tavoite on yleensä ristiriitainen ilmaston lämpenemisen hillitsemisen kanssa.

Poliittista ohjausta tarvitaan juuri sen vuoksi, että voidaan vaikuttaa yksittäisten toimijoiden käytökseen niin, että lopputulos olisi koko ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta paras mahdollinen.

Ne tahot, jotka vielä epäilevät ilmastonmuutosta ennustavien mallien kykyä ennustaa tulevaisuutta ja sen perusteella kieltäytyvät ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, ottavat valtavan riskin.

On erittäin pieni mahdollisuus, ettei ilmastonmuutos olisi totta ja ettei siihen kannattaisi reagoida.

Toivottavasti maailman poliittisilla päättäjillä riittää rohkeutta ja kykyä saavuttaa riittävän kattava ja vaikuttava neuvottelutulos Pariisissa. Kansalaisten kannattaa oman ja lastensa tulevaisuuden vuoksi vaatia päättäjiltä viimein tuloksia.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 7.12.2015