”Ilmasto lämpenee, loppuuko ruoka?!, Tapani Yrjölä, 6.4.2009

                                          MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA

Kaikista tuotantoaloista maatalous on ehkä kaikista riippuvaisin ilmastosta. Siksi ilmastonlämpenemisen vaikutuksista maataloustuotantoon onkin tehty paljon tutkimuksia eri puolilla. Tutkimus onkin tarpeen, sillä on selvää, että ilmastomuutos aiheuttaa muutoksia myös maataloustuotantoon ja sen maailmanlaajuiseen rakenteeseen.

Ensimmäisten selvitysten perusteella pelättiin, että ilmastonmuutoksen seurauksena maapallolla ei enää tulevina vuosikymmeninä pystytä tuottamaan ruokaa kaikkien asukkaiden tarpeisiin. Nämä arviot perustuivat melko yksinkertaisiin tutkimusaineistoihin ja -menetelmiin.

Sittemmin menetelmiä on kehitetty ja aineistokin on nykyisin parempaa ja sitä on enemmän. Tuoreimpien selvitysten mukaankin maataloustuotannossa ja sen alueellisessa sijoittumisessa tapahtuu paikoin isojakin muutoksia. Muutokset ovat eri paikoissa erilaisia. Kun yhtäällä ilmaston lämpeneminen aiheuttaa suuria ongelmia, toisaalla tuotanto-olosuhteet saattavat muuttua edullisemmiksi.

Kokonaistasolla muutosten ei odoteta johtavat riittämättömään ruuantuotantoon. Periaatteessa kaikille maan asukkaille riittää ruokaa ilmastonmuutoksesta huolimatta. Ongelmia tässä kuitenkin aiheuttaa se, miten vaikutukset sijoittuvat. Vakavimmat vaikeudet ilmaston lämpenemisestä tulevat nimittäin köyhimpiin maihin, joissa jo nyt iso osa väestöstä kärsii nälästä.

Myös talouskasvun ja ilmaston lämpenemisen aiheuttaman nälänhädän lisääntymisen välillä uskotaan vallitsevan selkeän yhteyden. Köyhillä alueilla, missä talouskasvu on hidasta, myös paikallisen tuotannon väheneminen tai muuttuminen iskee pahimmin ihmisten ravinnonsaantiin. Köyhimmissä maissa ilmastonmuutos tuokin voimakkaan lisätarpeen maataloustuotannon ja sen kehittymisen tukemiseen moninaisin keinoin. Tähän työhön pitää myös rikkaampien maiden olla valmiita osallistumaan, jotta nälänhädän paheneminen pystytään estämään.

Suomessa, niin kuin muissakin teollistuneissa maissa, maataloustuotannon uskotaan selviävän ilmastomuutoksesta suhteellisen helposti. Eri kasvien viljelyalueet varmasti muuttuvat. Vehnää voidaan ehkä jatkossa viljellä lähes koko Suomessa ja eteläiseen Suomeen saattaa tulla jopa jotain uusia viljelykasveja. Ja saattaapa kotieläinpuolellekin tulla joitakin muutoksia eläinainekseen. Muutokset eivät kuitenkaan ole hirveän nopeita, vaan tapahtuvat vähän kerrallaan, joten sopeutumiseen jää aikaa.

Suomalaisen viljelijän kannalta ilmastonlämpeneminen on varmasti haaste, mutta tuskin ylipääsemätön sellainen. EU-aika on osoittanut, että ammattitaitoinen suomalainen talonpoika kyllä pystyy sopeutumaan nopeisiinkin muutoksiin, vaikka nyt poliittisessa toimintaympäristössä.