”III-olut Alkoon – tuhat pienkauppaa vaarassa” Pasi Holm

                       MAASEUDUN TULEVAISUUS / PTT:N TALOUSTUTKA 23.4.2012

Syksyllä 2011 on Suomessa pohdittu, kannattaako siirtää
keskioluen myynti päivittäistavarakaupoista Alkoihin. Samalla
päivittäistavarakaupoissa sallittaisiin kakkosoluen myynti.

Ajatuksen
pontimena ovat olleet lähinnä alkoholin kokonaiskulutuksen alenemisen kautta
syntyvät kansanterveydelliset hyödyt. Kolmosoluen jakelutien muutos vähentäisi
alkoholijuomien kokonaiskulutusta ja alkoholin kulutuksen aiheuttamia
kansanterveydellisiä haittoja.

Vaikka alkoholin aiheuttamia
terveysvaikutuksia ei ole perusteltua vähätellä, kolmosoluen siirrolla Alkoihin
ja kakkosoluen päivittäistavarakauppamyynnillä on myös muita tärkeitä
vaikutuskanavia, jotka on otettava huomioon.

Keskeisimpiä ovat
päivittäistavarakaupan keskittyminen, alkoholin matkustajatuonnin lisääntyminen
ja valtion alkoholiverotulojen väheneminen.

Suomessa on nykyisin lähes
5 000 keskioluen vähittäismyyntipistettä. Useimmille lähimyymälöille ja
elintarvikekioskeille keskioluen myynnillä on merkittävä vaikutus
liikevaihtoon.

Kakkosoluen, tosin riippuen sen hinnoittelusta ja
verotuksesta, myynti ei korvaa liikevaihdon pienenemistä pienissä
päivittäistavarakaupoissa. Uhkana on, että ainakin osa asiakkaista siirtyy
kolmosoluen perässä Alkoihin.

Monet asiakkaat valitsisivat Alkon myymälän
lähellä olevan päivittäistavarakaupan ostospaikakseen.

Kaupan
keskittyminen lisääntyisi edelleen. Suomessa on 129 kuntaa, joissa ei ole Alkon
myymälää, ja 159 kuntaa, joissa on yksi Alkon myymälä. Yhä useampi Alkon 345
myymälästä on hypermarketin, suuren supermarketin tai tavaratalon välittömässä
läheisyydessä.

Monet maaseudun kyläkaupoista saavat oleellisen osan
liikevaihdostaan kesämyynnistä. Jos mökkiläisten ruokaostokset ohjautuisivat yhä
enemmän pääväylien varrella sijaitseviin kaupan suurmyymälöihin, kolmosoluen
siirto Alkoihin saattaisi vähentää nykyistä kauppaverkostoa
merkittävästi.

Jos oluiden ja muiden alkoholijuomien verotus ja Alkon
tuotehinnoittelu säilyisivät nykyisellään, matkustajatuonnin arvo lisääntyisi
kolmanneksella. Torjuakseen matkustajatuontia oluiden verotusta tai Alkon
tuotehinnoittelua olisi laskettava.

Molemmissa tapauksissa valtion
alkoholitulot laskisivat merkittävästi.