Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet

Vuokra-asuntojen kysyntä on kasvanut, mutta asuntojen tarjonta ei ole lisääntynyt vastaavasti, joten vuokrat ovat nousseet merkittävästi yleisen hintatason nousua nopeammin. Asuntoja antavat vuokralle yritykset, julkinen sektori, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja kotitaloudet. Asuntosijoittaminen on muuttunut merkittävästi, kun uusia sijoittajia ja sijoitusmuotoja on tullut markkinoille. Asuntomarkkinoille kohdistuu myös merkittävä julkinen tuki, joten riippumaton tutkimustieto asuntomarkkinoiden toiminnasta on tarpeen.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa vuokra-asuntomarkkinoiden kehittämiseksi ja asuntopoliittisen päätöksenteon tueksi. Tutkimushankkeessa luodaan kokonaiskuva vuokra asuntomarkkinoista perehtymällä teemaan monipuolisesti eri näkökulmista ja erilaisilla tutkimusmenetelmillä. Erityisesti yritystason analyysissä ja tuetun vuokra-asuntotuotannon empiirisessä analyysissa tuotettu uusi tutkimustieto syventää tutkimushanketta.

Lisätietoja

Eeva Alho