Values generated by natural heritage in Nordic countries

Luontoarvoille on toisinaan haastavaa määritellä taloudellista arvoa. Luontoarvojen yhteiskunnallisen arvon määrittely pohjoismaissa on merkittävää, jotta voidaan tehdä kestävää politiikkaa luonnon näkökulmasta.

Tavoitteet

Hankkeessa analysoidaan kulttuurisesti arvokkaiden luontokohteiden taloudellista ja hyvinvointimerkitystä pohjoismaisella tasolla aiemman kirjallisuuden perusteella. Projekti tarjoaa suosituksia, jonka tarkoituksena on auttaa päättäjiä ymmärtämään toimien poliittisia ulottuvuuksia.