Tuottajaosuuskuntien rahoitus

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan viljelijöiden halukkuutta sijoittaa osuuskuntaan, tuottopreferenssejä ja uusien rahoitusinstrumenttien ominaisuuksia. Vastaavasti tutkitaan osuuskuntien ulkopuolisten sijoittajien kiinnostusta sijoittaa osuuskuntaan ja mahdollisten uusien rahoitusinstrumenttien ominaisuuksia. Hankkeen tulokset hyödyttävät elintarviketeollisuudessa toimivia kasvua tavoittelevia tuottajien osuuskuntia siten, että ne saavat tietoa jäsentensä ja sijoittajien preferensseistä ja ne voivat ottaa käyttöön uusia rahoitusinstrumentteja.