Tuottajaosuuskuntien rahoitus

Hankkeessa tuotetaan tietoa sekä maatalouden tuottajaosuuskuntien jäsenten että ulkopuolisten näkemyksistä osuuskuntien uusista rahoitusinstrumenteista. Tuloksia voidaan hyödyntää maatalouden rahoitusta kehitettäessä, kun ymmärretään jäsenten ja sijoittajien preferenssejä sekä sijoituskäyttäytymistä. Tulosten perusteella voidaan suunnitella ja kohdentaa erilaisille sijoittajille sijoitusinstrumentteja, joita voidaan ottaa käyttöön kasvupääomaa tarvitsevissa maatalouden tuottajaosuuskunnissa.