Synergiaetujen hyödyntäminen maaseudun infrajärjestelmien välillä

Tässä tutkimus- ja kehittämishankkeessa rajaudutaan tarkastelemaan liikenne- ja energiahuollon verkkoa sekä vesi- ja jätehuoltoa sekä tietoliikenneyhteyksien järjestämistä maaseudulla. Pääpaino on siinä, miten niiden järjestäminen (so. infran hallinta, ylläpito ja hallinto) organisoidaan. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa toimiva malli maaseudun infraosuuskunnalle. Tutkimuksessa tehdään tarkastelu, jossa pyritään löytämään erilaisia toimintamalleja eri toimialoilla toimivien infrojen synergiaetujen löytämiseksi.

Tavoitteet

Kartoittaa eri vaihtoehtoja maaseudun infrajärjestelmien toteuttamiseen ja ylläpitoon.

Lisätietoja

Tapani Yrjölä