Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan asiakastyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta (KASVA)

Suomen metsäkeskuksen metsänomistajiin kohdistuvan asiakastyön vaikuttavuus osana Kansallisen metsästrategian toteutusta (KASVA)

Tavoitteet

KASVA-hankkeen yleistavoitteena on arvioida SMK:n metsänomistajiin kohdistuvan asiakastyön vaikuttavuutta. SMK:n tekemää asiakastyötä ja sen vaikuttavuutta tarkastellaan suhteessa metsien hoidon ja käytön kokonaiskestävyyden tasapainoiseen edistämiseen sekä SMK:n strategisiin tavoitteisiin. Tuloksia käytetään SMK:n asiakastyön vaikuttavuuden seurantaan ja mittaamiseen ja siten asiakastyön vaikuttavuuden yleiseen kehittämiseen. Lisäksi vaikutusten arviointi suhteessa Kansallisen metsästrategian tavoitteisiin on olennaista strategian edistämisen ja keinovalikoiman kehittämisen kannalta.