Sukupolvenvaihdokset ja maatilojen kehittäminen

Tutkimuksen tavoitteena on vastata luopumistuen päättymistä, nuorten viljelijöiden investointi-mahdollisuuksiin sekä luopujan ikää koskeviin kysymyksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa maatilan sukupolvenvaihdos sekä vertailla mm. verotuksen aiheuttamia kustannuksia sekä rajoitteita maatilojen sukupolvenvaihdosten yhteydessä. Tilan tuottavuutta, toimintaa ja kehittämistä tarkastellaan sekä ennen että jälkeen sukupolvenvaihdoksen ja vertaillaan tilojen vaihtoehtoisia kehitysnäkymiä ja investointimahdollisuuksia. Lisäksi selvitetään olisiko tilan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn kannalta järkevämpää investoida tilan toimintaan ennen vai jälkeen sukupolvenvaihdoksen.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on vastata luopumistuen päättymistä, nuorten viljelijöiden investointimahdollisuuksiin sekä luopujan ikää koskeviin kysymyksiin.

Lisätietoja

Kyösti Arovuori