Puutuotealan arvoverkostot

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa nykyisistä ja tulevaisuuden verkostoperusteisista liiketoimintamalleista, jotka voivat luoda etenkin puutuotealan pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuksia kilpailuetuun. Tutkimus on osa metsäekonomisti Jyri Hietalan väitöskirjaa.