Pohjoisen tuen arviointi 2016-2020

Tavoitteet

Arvioinnin tavoitteena on Suomen EU-liittymissopimuksen 143 artiklan mukaisesti selvittää 142 artiklaan perustuvaa pohjoisen tuen toteuttamista ja myönnettyjen tukien vaikutuksia sekä pohjoisen tuen alueen maatalouselinkeinojen kehitystä. Arvioinnissa tarkastellaan maatalouden rakenteen kehitystä ja maatalouden tulojen ja kannattavuuden kehitystä pohjoisen tuen alueella. Lisäksi arvioinnin kohteena ovat pohjoisen tuen vaikutukset maaseudun elinvoimaisuuteen, aluetalouteen ja ympäristöön sekä maataloustuotteiden markkinoille pääsyyn. Pääpaino arvioinnissa on tilamäärältään ja tuotannon arvoltaan merkittävimmissä tuotantosuunnissa eli maitotiloissa, viljatiloissa, muissa kasvinviljelytiloissa sekä sikatiloissa. Lisäksi tutkimuksessa tehdään ehdotuksia pohjoisen tuen kehittämiseksi tulevien tarpeiden mukaiseksi.

Lisätietoja

Sari Forsman-Hugg, 0400 639 450, sari.forsman-hugg@ptt.fi