Palkansaajien taloudellisen lukutaidon erot sukupuolittain Suomessa

Tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, mitkä tekijät selittävät naisten taloudellisen lukutaidon eroja suhteessa miehiin sekä miten pienituloiset palkansaajakotitaloudet eroavat muista sosioekonomisista ryhmistä taloudellisen lukutaidon suhteen.