Pääkaupunkiseudun metsänomistajien palvelutarpeet

Tavoitteet

Metsänomistajista huomattava osa asuu muualla kuin metsiensä läheisyydessä. Kasvava osa heistä asuu pääkaupunkiseudulla. Puun tarpeen kasvaessa ja metsänomistajakunnan muuttuessa tarvitaan tietoa pääkaupunkiseudun metsänomistajien palvelutarpeista ja heidän preferensseistään palvelun tarjonnan suhteen, esimerkiksi onko tarvetta pääkaupunkiseudulla sijaitsevalle palvelutoimistolle tai pääkaupunkiseudulla kiertävälle metsäneuvojalle vai hoitavatko metsänomistajat mieluiten metsäasiansa metsien sijaintikuntaa lähellä olevan palvelutoimiston asiantuntijoiden kanssa tai kokonaan sähköisesti.