Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa

Projekti sisältää neljä työpakettia, joiden parissa työskennellään.

Ensimmäiseksi kartoitetaan nykytilanne ja olemassa oleva kapasiteetti, helmi – huhtikuu​ 2018
Vastaa tutkimuksen osatavoitteeseen 1: Kartoittaa ja analysoida nykytilanne osuustoiminnallisista ja yleishyödyllisistä toimijoista sekä niiden olemassa olevasta kapasiteetista sote-palveluiden tuottajina Suomessa. Työpaketissa kartoitetaan soveltuvin osin myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia yrityksiä sote-palveluiden tuottajina.​

Toiseksi selvitetään toimintaedellytykset ja –vaatimukset, maalis – toukokuu 2018
Vastaa tutkimuksen osatavoitteeseen 2: Selvittää ja analysoida valinnanvapauslakiesityksen ja järjestäjän tuottajille asettamat toimintavaatimukset ja niihin liittyvät toimintaedellytykset sisältäen tietotuotantotarpeet.

Mahdollisuudet ja edut sekä toimintamallien vaihtoehdot, touko – syyskuu​ 2018
Vastaa tutkimuksen osatavoitteeseen 3: Kuvata ja ymmärtää osuustoiminnallisiin ja yleishyödyllisiin toimijoihin liittyvät mahdollisuudet ja edut sekä toimintamallien vaihtoehdot. Työpaketissa kartoitetaan soveltuvin osin myös yhteiskunnallisten ja sosiaalisten yritysten mahdollisuuksia ja etuja sekä toimintamallien vaihtoehtoja.​

Politiikka- ja toimenpidesuositukset, syys – marraskuu​ 2018
Vastaa tutkimuksen osatavoitteeseen 4: Esittää politiikka- ja toimenpidesuosituksia, joiden avulla osuustoiminnalliset ja yleishyödylliset palveluntuottajat saavuttavat yhdenvertaisen aseman ja kehittyisivät palveluntarjoajina sote-markkinoilla. Työpaketissa esitetään myös yhteiskunnallisten ja sosiaalisten yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavia politiikka- ja toimenpidesuosituksia.

Tavoitteet

Päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa osuustoimintamuodosta ja yleishyödyllisistä toimijoista sote-palveluiden tuottajina nykyään ja tulevaisuuden sote-markkinoilla, pääpainona valinnanvapauden piiriin kaavaillut sote-keskuspalvelut sekä asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin palvelut. Hankkeessa käsitellään soveltuvin osin myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia yrityksiä sote-palveluiden tuottajina.

Osatavoitteet ovat:​

1) Kartoittaa ja analysoida nykytilanne osuustoiminnallisista ja yleishyödyllisistä toimijoista sekä niiden olemassa olevasta kapasiteetista sote-palveluiden tuottajina Suomessa.​

2) Selvittää ja analysoida valinnanvapauslakiesityksen ja järjestäjän tuottajille asettamat toimintavaatimukset ja niihin liittyvät toimintaedellytykset sisältäen tietotuotantotarpeet.​

3) Kuvata ja ymmärtää osuustoiminnallisiin ja yleishyödyllisiin toimijoihin liittyvät mahdollisuudet ja edut sekä toimintamallien vaihtoehdot.​

4) Esittää politiikka- ja toimenpidesuosituksia, joiden avulla osuustoiminnalliset ja yleishyödylliset palveluntuottajat saavuttavat yhdenvertaisen aseman osakeyhtiöiden kanssa ja kehittyisivät palveluntarjoajina sote-markkinoilla. ​