Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa

Päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa osuustoimintamuodosta ja yleishyödyllisistä toimijoista sote-palveluiden tuottajina nykyään ja tulevaisuuden sote-markkinoilla, pääpainona valinnanvapauden piiriin kaavaillut sote-keskuspalvelut sekä asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin palvelut. Hankkeessa käsitellään soveltuvin osin myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia yrityksiä sote-palveluiden tuottajina.

Tavoitteet

Työpaketti 1: Nykytilanne ja olemassaoleva kapasiteetti​

tavoite: ​
Kartoittaa ja analysoida nykytilanne osuustoiminnallisista ja yleishyödyllisistä toimijoista sekä niiden olemassa olevasta kapasiteetista sote-palveluiden tuottajina Suomessa. Työpaketissa kartoitetaan soveltuvin osin myös yhteiskunnallisia ja sosiaalisia yrityksiä sote-palveluiden tuottajina.