Metsätalouden kannustinjärjestelmän evaluointi

Tavoitteet

Kannustinjärjestelmäluonnosta arvioidaan sekä yksittäisten tukitoimien että tukitoimien yhteensopivuuden näkökulmista. Yksittäisten tukitoimien arvioinnissa käytetään prosessiarvioinnin ja vaikuttavuudenarvioinnin näkökulmia ja tehdään systemaattinen arvio tukitoimista arviointimatriisin avulla.

Lisätietoja

paula.horne@ptt.fi