Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut (MASERAT)

Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut (MASERAT)

Tavoitteet

Tämän tutkimus ja kehittämishankkeen, jolla halutaan tarjota valtakunnallinen ratkaisu maaseudun työvoimapulaan, tavoitteet ovat: 1) tutkia, mitkä ovat suurimmat esteet osaavan työvoiman saannille maaseudun työnantajien näkökulmasta; 2) mitkä ovat maaseudulla toimivien yritysten näkökulmasta keskeiset keinot työntekijöiden houkuttelemiseksi; 3 kehittää maaseututoimijoille yhteinen toimintamalli, jolla tulevissa maakunnissa voidaan edistää maaseudun työllistämistä ja työllistymistä ja 4) kehittää maaseudun työvoiman saantia ja tarjontaa edistävästä töitäsuomesta.fi sivustosta kokonaisvaltaisemmin maaseudun työmarkkinoita edistävä palveluportaali.