Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva

Maahanmuuttajien työllisyys on selvästi kantaväestöä heikompaa, joten maahanmuuttajien eläketurva on monitahoinen ja haastava tutkimuskohde. Osa maahanmuuttajista muuttaa Suomeen työperusteisesti ja heidän työllisyytensä on hyvä. Muista syistä maahan tulleiden työllistyminen voi sen sijaan olla hyvin vaikeaa. Maahanmuuttajien työurat voivat jäädä lyhyemmiksi eikä työeläkettä ehdi kertyä. Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille on tärkeää myös eläkkeiden rahoituksen kannalta.

Tavoitteet

Tutkimuksessa tavoitteena on selvittää maahanmuuttajien työuria. Tutkimuksessa tarkastellaan aikaa maahanmuutosta työllistymiseen, työuran kertymistä ja ansioita.

Lisätietoja

Henna Busk