Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi

Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on: ​

selvittää perustellusti mitkä muuttujat ovat keskeisiä kilpailukyvyn seurannassa ja ennustamisessa, sekä​

estimoida taloustieteellisiä malleja, jolla Suomen talouden kilpailukykyä ja ulkoista menestystä voidaan selittää ja ennustaa.​

Lisäksi on tarkoitus systematisoida ja automatisoida kilpailukyvyn seuranta.​

Tutkimuskysymykset, joihin hankkeessa haetaan vastausta ovat:​

Miten talouden lyhyen aikavälin kilpailukyvyn ja menestyksen systematisointi pitäisi tehdä?​

Millaisella viitekehyksellä ja empiirisellä mallilla Suomen lyhyen aikavälin kilpailukykyä ja sen kehitystä on syytä arvioida ja ennustaa?​

Mitä tiheästi päivittyviä aikasarjoja olisi käytettävä kilpailukyvyn seurannassa ja ennustamisessa ja miten niitä tulisi seurannassa ja ennustamisessa käyttää?​

Kuinka luotettavasti kilpailukykyä tai talouden menestymistä voidaan ennustaa?​