Kompensaation soveltaminen Suomessa

Kompensaatiota hyödynnetään maailmalla ympäristön tilaan, luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemien kestävyyteen kohdistuvien haittojen vähentämiseksi. Ympäristö- ja luontovaikutusten kompensoiminen on Suomessa toistaiseksi vähän tunnettu ja
käytetty mekanismi. Se on kuitenkin noussut keskusteluissa viime aikoina esiin julkisen sektorin etsiessä vaihtoehtoisia
muotoja hidastaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja vähentää lisääntyvään maankäytön aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.
Kompensaatio voi tarjota työkalun lisäresurssien saamiseksi luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseen
ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseen

Tavoitteet

Esiselvityksen tavoitteena on nopeasti selvittää kompensaatiomahdollisuuksia kattavasti ja monipuolisesti muodostaen kansallinen yleiskuva.