Kansallinen nurmiohjelma

Tavoitteet

(1) Selvitetään nurmea hyödyntävien toimijoiden kannalta ensisijaiset nurmituotantoon liittyvät tavoitteet. (2) kenen ja, mihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä tavoitteiden saavuttamiseksi? (3) miten tuloksia voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti ja koordinoidusti?