Hyvinvoiva metsäalan osaaja 2030

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa edellytyksiä metsäammattilaisten työhyvinvoinnille tutkimustietoon perustuvan koulutustoiminnan avulla. Hankkeessa tehdään yhteenveto useista erillisistä tutkimuksista, joissa on tarkasteltu metsänomistajien tavoitteiden ja toiveiden muutosta sekä metsäammattilaisten toimintaympäristön kehitystä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tätä toimintaympäristön muutosta peilataan hankkeessa tehtävään synteesiin metsäammattilaisten työhyvinvoinnista ja asenteista sekä alan koulutusrakenteista. Tunnistettujen osaamistarpeiden ja kuormitustekijöiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan koulutuspilotti, jolla tuetaan metsäammattilaisten työhyvinvointia myös tulevaisuudessa.

Metsäalan työhyvinvoinnin muutosajureista kertova infograafi on täällä: https://www.ptt.fi/metsaalan-tyohyvinvoinnin-muutosajurit/

Lisätietoja

marjo.maidell@ptt.fi