Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen

Tutkimushankkeessa tarkastellaan maatalouspolitiikan pitkän aikavälin kehitystä, analysoidaan politiikkamuutosten vaikutuksia maa- ja elintarvikesektoriin Suomessa ja EU:ssa sekä vertaillaan EU:n ja Yhdysvaltojen maatalouspolitiikan uudistuksia. Lisäksi tuotetaan vaihtoehtoisia skenaarioita maatalouspolitiikan tulevaisuuden haasteiden tunnistamiseksi. Hankkeessa tuotettavat vaikutusanalyysit ovat suoraan hyödynnettävissä virkamiesvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon tukena. Tutkijat hyödyntävät hankkeen tuloksia sekä julkisessa että akateemisessa keskustelussa.

Tavoitteet

Hankkeessa asemoidaan vuonna 2013 päätetty EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus pitkän aikavälin kehitykseen, analysoidaan ja mallinnetaan uudistuksen vaikutuksia sekä tunnistetaan nykyisiä ja tulevia haasteita.

Lisätietoja

Kyösti Arovuori