Digitaaliset palveluratkaisut ja toimintamallit maataloussektorin elinvoimaisuuden edistäjinä

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa ja kuvata digitalisaatiota hyödyntäviä palveluratkaisuja ja niiden toteuttamisen toimintamalleja sekä tunnistaa niihin liittyviä esteitä ja menestystekijöitä maaseudulla