Asunto-osuuskunnan toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen

Kiinnostus asunto-osuuskuntia kohtaan on Suomessa lisääntynyt. Tieto asunto-osuuskuntien perustamisesta, kohtuuhintaisten tonttien saatavuudesta, projektien rahoittamisesta, lainojen takauksesta, omistajuudesta, rakentamisesta, kustannustehokkuudesta, hallinnoinnista ja jälkimarkkinoinnista on kuitenkin vielä rajallista. Myös nykyisen osuuskuntalain, takauslainalain ja ryhmärakentamislain toimivuus ja mahdolliset puutteet on asunto-osuuskuntien kannalta katsottu tarpeelliseksi selvittää. Tutkimusaineisto kerätään olemassa olevista hankkeista, joista kertynyttä kokemusta hyödynnettäisiin ”asunto-osuuskunta -mallikirjan” suunnittelussa.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja jäsentää asunto-osuuskuntatoimintamalleja, joissa kunnan ja valtion, rakennuttajan, rahoittajan, takaajan, sijoittajan, osuuskunnan ja sen omistajajäsenten roolit vastuineen ja velvollisuuksineen ovat yksiselitteisiä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tehdä esiselvitys siitä, onko nykyinen lainsäädäntö riittävä asunto-osuuskunnille.

Lisätietoja

http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/metsaalan-tutkimusryhma/tiedote-asunto-osuuskuntamalli-toisi-vaihtoehtoja-asuntomarkkinoille.html