Asumispreferenssit

Tiivistyviä asumisympäristöjä ja asuntoja suunniteltaessa ja rakennettaessa on tunnettava ja ymmärrettävä asukkaita sekä heidän toiveitaan ja tarpeitaan yhä paremmin. Yksilöillä ja perheillä on erilaisia asumispreferenssejä eli mieltymyksiä eri asumisvaihtoehtojen välillä. Asumiseen liittyviä preferenssejä voidaan yrittää selvittää monella eri tavalla, ja aikaisempiin asumispreferenssejä tarkasteleviin selvityksiin liittyykin merkittäviä rajoitteita. Asumispreferenssejä kartoittavissa kyselyissä on harvoin kiinnitetty huomiota taloudellisiin resursseihin tai palvelujen ja työpaikkojen läheisyyteen. Kyselyihin liittyvien rajoitteiden takia joudutaan käytännössä tekemään valintoja asumiseen liittyvien toiveiden välillä. Lisäksi asumispreferenssien tutkimista puoltaa se, että tällä hetkellä monella kaupunkiseudulla asuntojen suunnittelussa ja tuottamisessa tehdään massatuotantoa, mikä ei välttämättä vastaa asukkaiden preferenssejä.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kotitalouksien asumispreferensseistä. Preferenssien tutkimuksessa otetaan huomioon eri asumiseen liittyvät toiveet sekä niitä rajoittavat tekijät.