Alueellisen taloustilastojen tietokanta (ALTA)

Tutkimushankkeessa täydennettiin kansantalouden tilinpidon aluetilinpitoa tuottamalla päivitetyt, alueelliset kysyntä- ja tarjontataulut, kehittämällä alueelliset sosiaalitilinpidon matriisit ja kuvaamalla sektoreiden väliset tulonsiirrot. Osana tutkimusta julkaistiin alueellisen REFINAGE-tasapainomallin kuvaus vapaasti käytettävine avoimine mallikoodeineen ja aineistoineen.
Hankkeessa yhdistettiin tietoja useista tietokannoista yhtenäiseen, julkaistavaksi tarkoitettuun muotoon, joka tukee tulevaisuudessa Suomessa tapahtuvaa päätöksentekoa ja tutkimusta sekä tuo päätöksien taustatietoa kansalaisten ulottuville aiempaa helpommassa ja läpinäkyvämmässä muodossa.

Tavoitteet

Tavoitteena oli, että hanke tukisi talouspoliittista suunnittelua ja vaikutusarviointia läpinäkyvällä tavalla sekä aineistojen että niitä hyödyntävien mallien avulla. Hankkeessa tuotettiin alueelliset panos-tuotosaineistot Tilastokeskuksen (TK) aluetilinpidon julkaisutasolla. Ne ovat yhdistettävissä muuhun aluetilinpitoon ja saatettavissa laajempaan tutkimus- ja asiantuntijakäyttöön. Lisäksi tietopohjaa syvennettiin nimenomaan julkisten menojen kehityksen osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) käynnissä olevan menopaineen arvioinnin päivityksen ja tulonsiirtojen määräytymisperusteiden, erityisesti VOS-kriteerien viimeistä tietoa hyödyntäen.

Tämän projektin pohjalta tapahtunut aluetilinpidon tietopohjan parantaminen tukee tulevaisuudessa julkisten sektorien kestävyyden ja maakuntien tarpeiden arviointia, ennakointia ja yhteensovittamista. Tutkimuksessa myös julkaistiin tuotetuista aineistoista koottu tietokanta, joka soveltuu alueellisella tasapainomallilla tehtävään analyysiin. Tietokanta esitettiin REFINAGE-tasapainomallin käyttämässä muodossa, ja hankkeessa julkaistiin lisäksi FINAGE/REFINAGE-mallin kuvaus mallikoodeineen.

Lisätietoja

Blogi: https://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/blogit/2019/maakuntien-talouden-rakenne-ja-riippuvuustietoa-jalleen-saatavilla/