Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset

Tavoitteet

Hankkeessa (1) kartoitetaan alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden nykytilaa ja laajuutta eri näkökulmista ja erilaisten aluetyyppien kautta, (2) selvitetään jo käytössä olevia ja mahdollisia uusia keinoja edistää työvoiman ja työn liikkuvuutta työmarkkinoiden kohtaannon parantamiseksi, (3) tuotetaan tietoa tulevien kasvupalveluiden kehittämiseen, ja (4) suunnitellaan tutkimuksellinen koeasetelma varsinaisen liikkuvuutta edistävien toimien vaikutusarviolle.

Lisätietoja

Janne Huovari