Haasteita asuntomarkkinoilla

Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen asuntojen hintakehitys on lähtenyt erkaantumaan tämän vuoden alkupuolella.

Taloustilanteesta huolimatta asuntojen hinnat kasvoivat melko voimakkaasti viime vuosina koko Suomessa. Mutta nyt asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun muualla Suomessa, kun taas pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat jatkaneet kasvuaan.

Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat vuoden alkupuoliskolla kasvaneet yli prosentin vuoden takaiseen verrattuna. Muualla Suomessa hinnat ovat puolestaan laskeneet yli prosentin.

Hintakehityksen erkaantuminen koskee vain vanhoja kerrostaloasuntoja. Omakoti- ja rivitalojen hinnat ovat olleet laskussa koko maassa.

Tarkemmin tarkasteltuna syy löytyy vanhojen kerrostalokaksioiden, -kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen hintakehityksen erkaantumisesta. Kerrostaloyksiöiden hinnat ovat kasvaneet koko maassa.

Heikko taloustilanne on viimein alkanut näkyä laajasti myös asuntomarkkinoilla. Asuntoja on tänä vuonna myyty selvästi vähemmän kuin useana aiempana vuotena. Kaupankäynnin hiljentymisen myötä myös asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet yli kahteen kuukauteen.

Aiemmin matala korkotaso houkutteli ihmisiä asuntokaupoille. Nyt lähes 1,5 prosenttiin kohonnut marginaali syö osan korkojen laskusta aiheutuneesta hyödystä. Toisaalta epävarmuus tulevasta talouskehityksestä ja omasta työllisyystilanteesta on pitkään ollut suuri.

Myös kahden asunnon loukun pelko rajoittaa pankkien luotonantoa ja luo kitkaa asuntomarkkinoiden toimintaan.

Näiden seikkojen valossa myös kerrostaloasuntojen hintojen kääntyminen laskuun oli odotettavissa. Mutta ihmetystä herättää pääkaupunkiseudulla edelleen suhteellisen voimakkaasti nousevat hinnat.

Pääkaupunkiseudulla yksi asuntojen positiivista hintakehitystä tukeva tekijä on ollut asuntosijoittajien määrän merkittävä kasvu markkinoilla.

Voimakkaasti kohonneet vuokrat, matalat korot ja vaihtoehtoisten sijoitusten heikot tuotot ovat saaneet sekä asuntorahastot että yksityiset sijoittajat kiinnostumaan asuntosijoittamisen tuottomahdollisuuksista.

Toisaalta kasvava nettomuutto pääkaupunkiseudulle on lisännyt asuntokysyntää, johon asuntotuotanto ei ole pystynyt riittävästi vastaamaan.

Pääkaupunkiseudun asuntojen hintakehitys ei voi jatkua entisellään loputtomiin. Varsinkin jos asuntojen hinnat kasvavat nopeammin kuin tulot. Hinnat tuskin kääntyvät voimakkaaseen laskuun, mutta hintojen ja tulojen välinen kehitys tulee tasoittumaan.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka-palstalla 13.10.2014.