”EU laajeni – huomasitko?, Meti Virolainen, 2.4.2007

Tämän vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä EU laajeni kahdella uudella jäsenmaalla, kun Romania ja Bulgaria liittyivät EU:n perheeseen. Noin kolme vuotta sitten EU laajeni peräti kymmenellä uudella jäsenmaalla. Tätä ns. itälaajentumista käsiteltiin mediassa runsaasti. Nyt Bulgaria ja Romania saivat jäsenyytensä hiljaisesti, mutta todellisuudessa näiden maiden haasteet ovat suuria, myös maataloussektorilla.

EU oli viime metreille asti epävarma Bulgarian ja Romanian kyvystä täyttää EU-jäsenyyden vaatimukset. Lopulta ongelma ratkaistiin niin, että EU voi asettaa muun muassa taloudellisia sanktioita, mikäli talouden toimintatavoissa ja rakenteissa ei tapahdu muutoksia sovittuun vauhtiin.

Romania ja Bulgaria ovat suhteellisen suuria maatalousmaita. Esimerkiksi Romania on pinta-alaltaan noin Britannian kokoinen maa, jossa on 22 miljoonaa asukasta. Jopa 40 prosenttia maasta on maatalousmaata, ja maan bruttokansantuotteesta maatalous muodostaa yhä kymmenesosan.

Romania ja Bulgaria eivät kuitenkaan juuri heilauta EU:n koko maataloustuotantoa, paitsi lähinnä viljatuotteissa. Bulgaria ja Romania vastaavat viidenneksestä EU:n maissin tuotannosta ja 7 prosentista vehnän tuotannosta. Maissin tuotannon kasvun on arvioitu lisäävän edelleen epätasapainoa EU:n maissimarkkinoilla, jossa tuotanto ylittää kulutuksen selvästi.

Muutoin muualla EU:ssa ei tarvitse pelätä uusien jäsenmaiden sekoittavan sisämarkkinoita. Tästä pitävät huolen osaltaan EU:n terveysstandardit, joiden perusteella valtaosa Bulgarian ja Romanian tuotteista jää toistaiseksi vain niiden omille markkinoille.

Viime joulukuussa EU arvioi 34 meijeriyrityksen ja 26 lihayrityksen Bulgariassa täyttävän laadulliset kriteerit, joilla vientilupa muualle EU:hun heltiää. Yli 90 prosenttia meijereistä ja lähes 70 prosenttia lihayritystä jäi tässä vaiheessa rannalle. Bulgarian viranomaiset olivat alun perin asettaneet tavoitteekseen, että kaikki yritykset saisivat vientiluvan heti jäsenyyden alussa. Nämä tavoitteet olivat siis liian kunnianhimoisia.

EU:n maatalousbudjetti nousee tänä vuonna laajentumisen mukana 642 miljoonalla eurolla. Bulgarian ja Romanian suorat tuet kasvavat vuoteen 2013 mennessä 1,8 miljardiin euroon. Selvästi suurempi osa rahoista ohjautuu Romanialle. EU:n koko maatalousbudjettiin verrattuna nämä eivät ole erityisen suuria rahoja. Romanian ja Bulgarian osuus maataloustuista on 1,5 prosentin luokkaa.

Romania ja Bulgaria saivat EU-jäsenyytensä ilman suurta kohua. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että näillä mailla näyttää olevan vielä pitkä matka saavuttaakseen kehityksessään EU:n keskiarvon myös maataloussektorilla. Toivottavasti EU pysyy tiukkana vaatiessaan uudistuksia, jotta nämä maat eivät jää häntäpään valvojiksi pysyvästi.

Meri Virolainen