Etumatkalta ilmastonmuutoksen torjuntaan

Skotlannin ilmastokokouksessa lähes 200 maan edustajat kokoontuivat neuvottelemaan keinoista, joilla voitaisiin merkittävästi rajoittaa maapallon lämpenemistä. Nyt tehtyjen linjausten ja lupausten merkitys nähdään vasta tulevina vuosina, kun on niiden toimeenpanon aika. Selvää on kuitenkin jo nyt, että ilmastonmuutosta ei pystytä torjumaan ilman laaja-alaisia muutoksia yhteiskunnissa.

Kirjoittaja on PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen /// Twitter: MarkusLahtinen2

 

Skotlannin ilmastokokouksessa lähes 200 maan edustajat kokoontuivat neuvottelemaan keinoista, joilla voitaisiin merkittävästi rajoittaa maapallon lämpenemistä. Nyt tehtyjen linjausten ja lupausten merkitys nähdään vasta tulevina vuosina, kun on niiden toimeenpanon aika.

Selvää on kuitenkin jo nyt, että ilmastonmuutosta ei pystytä torjumaan ilman laaja-alaisia muutoksia yhteiskunnissa. Ilmaston kannalta merkittävän haitallisia päästöjä syntyy lähes kaikissa yhteiskuntien kannalta keskeisistä toiminnoista. Jos jokin merkittävä yhteiskunnan sektori jätettäisiin ennalleen, muiden sektoreiden toiminnassa vaadittaisiin vastaavasti entistäkin suurempia muutoksia.

Mitä pidemmälle muutoksia globaalisti lykätään, sitä suurempia muutoksia tarvitaan, jotta lämpeneminen voidaan pysäyttää tavoitteeksi asetetulle tasolle. Siksi nyt on viimeinen hetki aloittaa siirtymä ilmaston kannalta kestäviin toimintatapoihin. Jos isoja muutoksia yritetään lopulta tehdä hyvin kireällä aikataululla, muutosten kohteena olevat toimialat ja ihmiset joutuvat kärsimään kohtuuttoman suurista muutoskustannuksista. Pahimmillaan seurauksena on elinkeinon menetys ilman näkymää uudesta alusta toisen elinkeinon parissa.

Riittävän aikainen reagointi on erityisen tärkeätä Suomelle. Edelläkävijöiden tekemien yksityisten investointien tuotot ovat suuremmat kuin myöhemmin markkinoille tulevien toimijoiden. Lisäksi yksityisten investointien mahdollistaminen ja edistäminen vaativat meillä tyypillisesti myös julkisen vallan poliittisia päätöksiä, joista neuvotteleminen ottaa oman aikansa kohtuullisten pienten ja alati toisistaan etääntyvien puolueiden välillä.

Jos emme ole liikkeellä ajoissa, muutos voi yllättää meidät pahan päiväisesti. Kiina ja Yhdysvallat tulevat ilmastopolitiikan jälkijunassa ja ovat tällä hetkellä maailman suurimmat päästöjen lähteet. Kiina on kuitenkin diktatuuri, jossa lainsäädäntötyö on suoraviivaista ja muutokset ovat nopeita, kunhan toimeen tartutaan. Yhdysvalloissa muutoksen ajurina ovat yksityiset yritykset, joiden päätöksenteko on tarpeen tullen hyvinkin nopeata.  Meidän kannattaakin lähteä matkaan ilmastopolitiikassa etumatkalta meitä nopeampiin toimijoihin nähden. Näin maksimoidaan ilmastonmuutoksen hillitsemisestä saatava taloudellinen hyöty ja varmistetaan välttämättömien muutosten yhteiskunnallinen hyväksyttävyys.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 15.11.2021