”Etätyö muokkaa asuntomarkkinat” Sami Pakarinen

Asuntojen hinnoissa on viime vuosina tapahtunut eroa
pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. Suurin yksittäinen tekijä
hintakehityksen taustalla on Etelä-Suomen lisääntyvä väestömäärä sekä maan
sisäisen muuttoliikkeen että maahanmuuton seurauksena.

Kotitalouksien
kasaantuessa työmarkkinat kasvavat ja paremmat työnsaantimahdollisuudet
houkuttelevat lisää uusia tulokkaita. Palkat nousevat tuottavuuden kasvun
seurauksena ja tulojen nousu puolestaan näkyy suoraan korkeampina asuntojen
hintoina.

Pääkaupunkiseudun korkea hintataso uhkaa jo kuitenkin olla
jarru työvoiman liikkuvuudelle, koska matalapalkkaisten alojen työntekijöiden
muuttaminen pääkaupunkiseudulle on asumisen kannalta kallista.

Onko
ongelmaan näkyvissä helpotusta? Mielestäni ainakin osittainen ratkaisu löytyy
etätyön lisäämisestä. Väestön
kasautumisen edut ovat toki kiistattomat, mutta
enää kaikki työ ei vaadi välttämätöntä läsnäoloa. Teknologia
internetyhteyksineen mahdollistaa tänä päivänä monen suomalaisen työn tekemisen
vaikka ulkomailta käsin. Jos työ ei vaadi fyysistä paikkaa, valitsisivatko
etätyötä tekevät ihmiset asuinpaikkansa eri tavalla kuin nyt? Tällöin myös
matalapalkkaisilla aloille työskenteleville olisi kysyntää alueilla, joissa
asuminen on halvempaa.

Varsinainen tietoyhteiskunta yhdistettynä
yleiseen
luottamukseen töiden hoitumisesta auttaisi osaltaan
asuntomarkkinoiden toimintaa varsinkin pääkaupunkiseudulla.

Läsnäolemisen
sijaan on mielestäni mielekkäämpää mitata työsuoritusta riippumatta siitä, missä
työnteko tapahtuu. Jos työpaikalle ei enää niin halutessaan tarvitsisi erikseen
lähteä, työssäkäyntialueet laajentuisivat merkittävästi. Osittainenkin
etätyö
voisi kasvattaa työssäkäyntialueita nykyisestä, jos kotitaloudet arvostaisivat
kauempana asumisen hyödyt työmatkan tuomia haittoja
suuremmiksi.

Harvaanasutuille seuduille etätyö ei voi olla muuta kuin
suuri mahdollisuus. Tähän on kiinnitetty jo huomiota kuun puolivälissä
julkaistussa Itä- ja Pohjois-Suomi työryhmän loppuraportissakin, jossa etätyö
mainittiin eräänä ratkaisuna kyseisten alueiden elinvoimaisuuden takaamiseksi.
Pitkien välimatkojen Suomessa etätyöhön pitäisi nimenomaan
satsata.

Toisaalta kokonaan etätyön tekeminenkään ei ole aina vaihtoehto,
koska kanssakäyminen työkavereiden kanssa on olennainen osa työtä ja sen
tekemistä. Lisäksi osaa töistä ei voida koskaan tehdä vain etänä. Siitä
huolimatta uuden teknologian täysivaltainen omaksuminen yrityselämässä ei ole
vielä täysipainoisesti lyönyt läpi.

Kun Suomi on tähän väistämättömään ja
positiiviseen muutokseen valmis, eivät työnsijaintiin perustuvat
asuntomarkkinatkaan selviä ilman seurauksia.

 

Blogi on julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 28.1.2013