Epävarmuus leimaa edelleen paperimarkkinoita

Suomen viennin arvosta viidennes tulee edelleen metsäteollisuuden tuotteiden kaupasta. Toimialan näkymillä onkin selvä linkki koko kansantalouden kasvuun. Viennin arvolla mitattuna metsäteollisuuden toimialoista ylivoimaisesti tärkein on paperiteollisuus. Paperiteollisuus tuottaa, vuosikausia jatkuneesta koneiden lakkautuksista huolimatta, edelleen yli 40 prosenttia kaikista metsäteollisuuden vientituloista.

Paperiteollisuuden vienti Suomesta väheni tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana parisen prosenttia. Paperiteollisuuden päämarkkinat ovat Euroopassa ja alueen heikko talouskasvu on tänäkin vuonna vaikuttanut vientiin.

Viennin väheneminen on silti ollut yllättävän pientä siihen nähden, että Suomessa on suljettu tänä vuonna useita paperikoneita. UPM sulki jo alkuvuodesta kaksi konetta, yhden Jämsänkoskella ja toisen Lappeenrannassa. Sulkemiset vähensivät Suomen tuotantokapasiteettia noin viisi prosenttia. Kun vienti on laskenut tätä vähemmän, lakkautuksilla on päästy siihen mitä tavoitellaan – koneiden korkeampiin käyntiasteisiin.

Samaan aikaan kun vientimäärä Suomesta on vähentynyt, paperin keskimääräinen vientihinta on noussut. Keskeinen syy nousuun on euron voimakas heikkeneminen Iso-Britannian puntaan ja USA:n dollariin nähden. Euron heikennyttyä samalla määrällä puntia tai dollareita on saanut enemmän euroja. Euron heikkous on ollut kilpailuetu, mutta kyse ei ole varsinaisesta pysyvästä kysynnän elpymisestä. Epävarmuutta on edelleen paljon ilmassa.

Kartonkiteollisuudessa ja massateollisuudessa näkymät ovat viime vuosina olleet paperiteollisuutta paremmat. Positiiviset näkymät ovat heijastuneet Suomeen uusina investointeina. Molemmilla aloilla investointeja on tehty kuitenkin myös muualle, muun muassa Ruotsiin. Investoinnit väistämättä lisäävät kilpailua ja voivat lyhyellä aikavälillä tuoda heilahtelua markkinoille.

Toisin kuin paperiteollisuudessa, kartonki- ja massateollisuudessa kysyntänäkymät ovat silti pitkällä aikavälillä melko hyvät. Paperiteollisuudessakin kapasiteetin lakkautusten ja talouskasvun elpymisen myötä hinta lähtee Euroopassa jossakin vaiheessa pysyvämmin nousuun ja kysynnän väheneminen hidastuu. Aikaa siihen voi kuitenkin vielä mennä.

Taloustutka on julkaistu myös Maaseudun Tulevaisuuden PTT:n taloustutka -palstalla 23.9.2015